در این دسته ویپ هایی که با استانداردهای خاص تولید می شوند و ضد آب و ضد ضربه هستند ارایه می شوند